Isolatie nodig? Vergelijk en bespaar!

Energie uit afval

Niet recycleerbaar afval kan omgezet worden in energie. Afvalenergiecentrales verbranden dit afval om er energie mee op te wekken. Deze installaties kunnen zo elektriciteit leveren die direct het net op kan. Afval als brandstof voor centrales bespaart op fossiele brandstoffen en geeft de mogelijkheid om van het afval af te komen. Energie uit afval wordt hoe langer hoe normaler.

Duurzaamheid voorop. Verbranding van afval voor energie is duurzamer dan energie uit fossiele brandstoffen. Zelf de verbrandingsresten van het afval worden nuttig gebruikt. Veel van deze resten worden gebruikt bij wegenbouw. In totaal wordt 90 procent van de verbrandingsresten inmiddels nuttig gebruikt. In Nederland zijn er op dit moment 12 afvalenergiecentrales, 3 grootschalige biomassa-energiecentrales en 2 slibverbrandingsinstallaties.

Maar er zijn ook tal van kleinere initiatieven om beter met afval om te gaan. Een voorbeeld hiervan is Milieu Service Nederland. Dit bedrijf wil zo veel mogelijk afval herbruikbaar maken. Toch zal er altijd een afvalstroom overblijven die niet direct kan worden gerecycled. Van dat afval kunnen we dan in elk geval de energie gebruiken die ontstaat bij verbranding ervan. Naast stroom leveren ze warmte aan woningen en bedrijven. Door energie op te wekken met de warmte die bij afvalverbranding vrijkomt hoeven geen fossiele brandstoffen verbrand te worden. Dat betekent dus een grote vermindering van CO2-uitstoot.

Het gaat vooral om de verbranding van huishoudelijk en gemengd bedrijfsafval. Dit noemen we ‘thermische recycling’. Dit gebeurt bij diverse Afval Verbrandings Installaties (AVI’s) in Nederland. De AVI’s kunnen echter fors verschillen in milieuprestatie. Wij maken alleen gebruik van de beste verbrandingsinstallaties in Nederland, zodat u ervan verzekerd bent dat de maximale energieopwekking uit uw afval wordt gerealiseerd.

CO₂-compensatie

Milieu Service Nederland b.v. maakt de door u afgevoerde afvalstromen groen. Tijdens de inzameling en de verwerking van uw afvalstromen, komt het broeikasgas CO₂ vrij. Milieu Service Nederland b.v. zorgt ervoor dat de uitstoot van CO₂ zo beperkt mogelijk is door voorkoming en hergebruik van afval. De hoeveelheid CO₂ die overblijft compenseren wij voor u door te investeren in een project voor verschillende Keramische bedrijven in de Amazone.

Related Posts

About The Author

Add Comment